foto-01

 

Stichting Home Empowerment (SHE) is gespecialiseerd in het bestrijden en terugdringen van huiselijk geweld.

De visie van SHE kenmerkt zich door het uitgangspunt: ‘’Een ieder in wisselwerking met diens sociale omgeving, volledig tot diens recht moet kunnen komen.’’ De handelswijze die hierbij nageleefd wordt, draagt zoveel mogelijk bij aan het vergroten en behouden van de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Jarenlange expertise leert ons dat de meest duurzame aanpak zich niet alleen op het slachtoffer richt, maar ook op de dader en diens omgeving. SHE kijkt naar iedere situatie met een frisse blik en voert voor ieder gezin een passend traject uit. In de meeste gevallen vindt er een bemiddelingstraject plaats in het gezin. Hierdoor blijven 50% van de gezinnen die begeleid worden door SHE bij elkaar in een duidelijk verbeterde situatie.

SHE hakt knopen door die noodzakelijk zijn om het slachtoffer daadwerkelijk te helpen. De stichting draagt zorg voor het totale proces van intake tot doorstroom in de samenleving en de nazorg.

Wij staan in direct contact met: Politie, Jeugdbescherming, GGD en Veilig Thuis voor advies-, meld- en steunpunten Huiselijk Geweld.

 

Reacties zijn gesloten.