Derkinderenstraat 11, 1062 BG Amsterdam
020-8469943
info@homeempowerment.nl

Maatschappelijke ondersteuning, huiselijk geweld en juridisch advies.

Stichting Home Empowerment (SHE) is gespecialiseerd in het bestrijden en terugdringen van huiselijk geweld.

De visie van SHE kenmerkt zich door het uitgangspunt: ‘’Een ieder in wisselwerking met
diens sociale omgeving, volledig tot diens recht moet kunnen komen.
’’ De handelswijze die hierbij nageleefd wordt, draagt zoveel mogelijk bij aan het vergroten en behouden van de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Jarenlange expertise leert ons dat de meest duurzame aanpak zich niet alleen op het slachtoffer richt, maar ook op de dader en diens omgeving. SHE kijkt naar iedere situatie met een frisse blik en voert voor ieder gezin een passend traject uit.

SHE hakt knopen door die noodzakelijk zijn om het slachtoffer daadwerkelijk te helpen. SHE draagt zorg voor het totale proces van intake tot doorstroom naar een formele zorg-instelling en de nazorg.

Wij staan in direct contact met: Politie, Jeugdbescherming, Blijfgroep, Sezo, GGD Vangnet en Veilig Thuis.