Derkinderenstraat 11, 1062 BG Amsterdam
020-8469943
info@homeempowerment.nl

Huiselijk geweld

Maatschappelijke ondersteuning, huiselijk geweld en juridisch advies.

Wat is huiselijk geweld?
We spreken van ‘huiselijk geweld’ als iemand uit de huiselijke omgeving geweld gebruikt. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Vaak is er sprake van een machtsverschil waarbij afhankelijkheid van het slachtoffer centraal staat. Het geweld kan in verschillende vormen tot uiting komen lichamelijk, seksueel of psychisch.

Cirkel_

Huiselijk geweld in Nederland:
Geschat wordt er jaarlijks in Nederland minstens 200.000 personen slachtoffer van evident huiselijk geweld. Dat wordt gepleegd door ongeveer 100.000 á 110.000 verdachten van huiselijk geweld.
Ongeveer 60% van de slachtoffers van evident huiselijk geweld is vrouw en 40% man.
In bijna 75% van de gevallen van evident huiselijk geweld gaat het om lichamelijk geweld 65% en seksueel geweld 8%.
(bron: Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum: Huiselijk geweld in Nederland)

Wat zijn de signalen van huiselijk geweld?
Wanneer er sprake is van veel ruzie binnen het gezin, er veel gescholden wordt, klappen vallen, psychische druk wordt uitgeoefend, men elkaar bedreigt, iemand wordt gestalkt, financiële afpersing of seksueel misbruik.

Verschillende soorten huiselijk geweld:
• (ex) partnergeweld
• Kindermishandeling
• Ouderenmishandeling
• Eergerelateerd geweld
• Huwelijksdwang en achterlating

Herkent u de kenmerken van huiselijk geweld en bent u slachtoffer, dader of een bekende van het gezin en zoekt u hulp? Door het huiselijk geweld te melden of hulp te vragen doorbreekt u het patroon van geheimhouding en komt er ruimte vrij om aan het probleem te werken. De ervaring leert ons dat bij het het uitblijven van het vragen om hulp de situatie veelal escaleert en het veel waarschijnlijker is dat het gezin uit elkaar valt.

-U kunt bellen voor informatie en advies met ons: 020-8469943
-U kunt bellen voor informatie en advies met Veilig Thuis: 0800-2000
-U kunt bellen voor een melding met Politie: 0900-8844
-Vermoed u dat er een crisisgeval is of heeft u met een crisis geval te maken dan kunt u politie bellen: 112