Preventieve voorlichtingen huiselijk geweld

Om stedelijk preventief op te treden tegen huiselijk geweld is er een plan gemaakt om met drie stadsdelen te beginnen: Oost, Noord en West.

In elk stadsdeel wordt er op 2 basisscholen preventieve voorlichtingen gegeven over huiselijk geweld tijdens de ouderochtenden.

Met dit jaarprogramma willen we zeker 180 personen (ouders; mannen en vrouwen) voorlichting bieden over huiselijk geweld.

Bij het voorlichtingsprogramma betrekken we het OKT en de Politie.

De doelstelling is informatieverschaffing, kennisoverdracht en bevorderen zelfredzaamheid van ouders en vrouwen in het bijzonder. Met ons programma hopen wij huiselijk geweld terug te dringen.

Het plan draagt bij aan de verbetering van de stedelijke infrastructuur tussen de formele- en informele zorg partijen.

Reacties zijn gesloten.