Vrouw en Veiligheid Nieuw-West

Tijdens de preventieve voorlichtingen wordt er gesproken over huiselijk geweld, criminaliteit, discriminatie en radicalisering.

Volgens de recente cijfers van de politie komen er alleen al in Amsterdam 30 meldingen per dag binnen van huiselijk geweld. Onderzoeken laten veelal zien dat huiselijk geweld heel moeilijk naar omvang te schatten is, aangezien de meeste vormen van huiselijk geweld zich voornamelijk ‘achter de voordeur’afspelen. Hierdoor blijft veel huiselijk geweld onopgemerkt. Hier wil SHE verandering in brengen, doormiddel van preventieve voorlichtingen. Het is belangrijk om de taboe rondom huiselijk geweld te doorbreken. Wij willen verborgen en achtergelaten vrouwen een stem geven.

Uit gesprekken met cliënten in de praktijk blijkt dat er angst heerst om uit het vicieuze cirkel te stappen. SHE wilt dat burgers onderling voor elkaar gaan zorgen, daarom is het belangrijk dat wanneer er signalen van huiselijk geweld zijn de burgers zich verantwoordelijk voelen om een melding te maken bij de politie of bij meld misdaad anoniem.Dit biedt een mogelijkheid voor de slachtoffer om uit het vicieuze cirkel te stappen.

De volgende punten worden tijdens de preventieve voorlichting huiselijk geweld besproken:

  • Wat is huiselijk geweld?
  • Wanner is er sprake van huiselijk geweld?
  • Omgaan met huiselijk geweld
  • Waar is hulp te vinden
  • Wat moet je doen om uit het vicieuze cirkel te stappen

De volgende punten worden tijdens de preventieve voorlichting criminaliteit, discriminatie en radicalisering besproken:

  • Criminaliteit in de vorm van o.a. radicalisering en  overlast in de sociale omgeving
  • Meldingsbereidheid van criminaliteit
  • Voorkomen dat jonge meiden in de prostitutie belanden en of in handen van loverboys vallen
  • Kennis van meiden/vrouwen vergroten over de (overheids-) instelling die hulp bieden bij discriminatie, overlast en criminaliteit

Reacties zijn gesloten.