Derkinderenstraat 11, 1062 BG Amsterdam
020-8469943
info@homeempowerment.nl

Toeleidingstrajecten

Maatschappelijke ondersteuning, huiselijk geweld en juridisch advies.

Wij zetten ons in voor een van de meest kwetsbare doelgroepen in de samenleving. Dankzij de vroegtijdige signalering van problematiek rondom huiselijk geweld en het bereik van deze kwetsbare (en verborgen) doelgroepen vervullen wij een onmisbare positie als voorportaal van de hulpverlening.

Wij zetten in op preventie en wij bieden inloopvoorzieningen, een sociaal netwerk en cliënt gestuurde activiteiten.  De activiteiten zijn tevens een middel om op laagdrempelige wijze in contact te komen met de doelgroep. Daarnaast besteden wij aandacht aan nazorg, door contact te onderhouden met de cliënt (in overleg met de hulpverlening), om zo terugval te voorkomen

Onder toeleidingstrajecten en activiteiten vallen de volgende werkzaamheden:

 • Outreachende benadering doelgroep
 • Inloop
 • Signalering
 • Opbouwen vertrouwensband
 • Intake
 • Overleg ketenpartners: afstemming casehouder en optimale doorverwijzing
 • Begeleiding bij aangifte
 • Begeleiding bij bezoek instanties
 • Ondersteuning van hulpverlening bij huisbezoeken
 • Bemiddeling
 • Bijwonen van structurele bijeenkomsten met betrekking tot de doelgroep
 • Preventieve activiteiten waaronder praatgroepen, taallessen, kookactiviteiten, etc.
 • Training en workshops voor de doelgroep en voor vrijwilligers

Wij voeren dagelijks intakegesprekken. Mensen komen deels op afspraak, maar ook zonder afspraak worden bezoekers te woord gestaan.

Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij praktische zaken meteen oppakken. Bij dringende zaken worden er direct contact gelegd met de voor de cliënt nodige instanties en partners. Bij directe doorverwijzing naar een partnerinstantie blijven wij (indien gewenst) op afstand het contact met de cliënt behouden, in overleg met de desbetreffende partij.

Een cliënt wordt tijdens een toeleidingstraject aan meerdere instanties gekoppeld. Er is vrijwel altijd sprake van multi-problematiek. Uiteindelijk zien wij erop toe dat de cliënt succesvol uitstroomt en van daaruit zelfstandig verder kan werken aan de toekomst. Wel onderhouden we vaak nog langere tijd contact met de cliënt op afstand.

Opbrengst voor de cliënt:

 • draaglast vermindering bij het slachtoffer
 • Zo mogelijk, bijeenblijven en stabiliteit in het gezin
 • Vermindering van multi-problematiek (via bemiddeling van professionele hulpverlening)
 • Versterking van een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid bij het slachtoffer.