Derkinderenstraat 11, 1062 BG Amsterdam
020-8469943
info@homeempowerment.nl

Younited Power

Maatschappelijke ondersteuning, huiselijk geweld en juridisch advies.

Younited Power is een arbeidsbemiddelingsproject dat kwetsbare mensen aan een baan helpt. Met het project Younited Power ondersteunen en bemiddelen we de deelnemers en werven we opdrachtgevers met als doel de deelnemers te faciliteren in de laatste stap in hun empowerment proces: financiële zelfredzaamheid. Younited Power is een project van Stichting Home Empowerment en is het logische vervolgstap op de reguliere activiteiten zoals diverse taal- en empowerment trainingen en projecten zoals SHE is the House (het doorbreken van sociaal isolement). Bij succesvolle uitwerking van het project zullen de opbrengsten na drie jaar dusdanig zijn dat ze deels ten goede kunnen komen aan de andere activiteiten van SHE, waardoor de stichting in haar geheel minder afhankelijk is van subsidies en fondsen. Doel, missie en visie Het doel van Younited Power is tweeledig:

  1. Zelfredzaamheid van deelnemers bevorderen; en
  2. Sociaal ondernemen (financiële middelen binnen halen voor de activiteiten van SHE)